• Slider Image
МЯСТО ЗА ВАШЕТО СПЕЦИАЛНО ДЕТЕ…

За Фондация Радост

Фондация Радост за нашите деца, младежи с дефицити, терапия на деца , деца със СОП

Пекарна Радост

Фондация Радост за нашите деца, младежи с дефицити, терапия на деца , деца със СОП

За Вас родители

Фондация Радост за нашите деца, младежи с дефицити, терапия на деца , деца със СОП

Нормативни документи уреждащи статута на деца със специални образователни потребности:

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

https://lex.bg/laws/ldoc/2134405633

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13038592

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135441920

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135456128

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 2016 Г.
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136927891