• Slider Image
МЯСТО ЗА ВАШЕТО СПЕЦИАЛНО ДЕТЕ…

За Фондация Радост

Пекарна Радост

За Вас родители

Със това
 

Нормативни документи уреждащи статута на деца със специални образователни потребности:

  
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 
ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
 
НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 2016 Г.
 
Facebook