За Фондация Радост

 

Фондация „Радост за нашите деца“ е създадена през 2004г. от седем майки на деца с различни затруднения. Върховен орган на управление на организацията е Общо събрание. Оперативната работа се осъществява от Управителен съвет, който включва трима члена. От 2012 г. председател на Фондация „Радост за нашите деца“ е Нарине Банкова.

Организацията е регистрирана съгласно българското законодателство:

  • Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • Търговският регистър;
  • Лицензирана е за осъществяване на социални дейности за деца със специални потребности;
  • Регистрирана е за производство на хляб, хлебни и ситничарски изделия, приготвяне на топла напитка;
  • Регистрирана е в Регистъра на Социални предприятия в МТСП.

 

През 2005г. водени от най-добрият интерес на техните деца,Общото събрание на Фондация „Радост за нашите деца“ решава да създаде Център за работа с деца. И така се появява на бял свят Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост“ за деца от 3 до 18 години.

През последните години възникна необходимостта от създаване на защитени работни места за младежи с дефицити и Общото събрание на Фондация „Радост за нашите деца“  насочи усилията си в намиране на подходяща програма за създаване и развитие на Социално предприятие. През 2018г. по Оператвина програма развитие на човешките ресурси създадохме Социално предприятие – Пекарна „Радост“.

Разбира се дейностите на Фондация „Радост за нашите деца“ не се изчерпват само с горепосочените J

*Участие в Национална мрежа за децата;

*Участие в законодателни промени касаещи хората с увреждания;

*Иницииране и участие в Дарителски кампании;

*Обучение на студенти /провеждане на стаж: специалност „Логопедия“, специалност „Рехабилитация“, специалност „Социален мениджмънт“, специалност „Психология“;

*Участие в Обществен Съвет за хората с увреждания, създаден към кмета на Община Варна.