Център „Радост“ за деца от 3 до 18 години

Предоставяни услуги:

  • Логопедична терапия
  • Психологично консултиране
  • Индивидуална работа със специален педагог
  • Рехабилитация
  • Музикотерапия
  • Йога терапия
  • Хипотерапия
  • Групови занимания за социализация и сензорна стимулация
  • Консултиране на семейства на деца със специални образователни потребности

Екипът ни включва: психолог, специален педагог, логопед, музикотерапевт, рехабилитатор, йога терапевт, хипотерапевт, социален работник, директор.

FB https://www.facebook.com/FondaciaRadostZaNashiteDeca

Намерете ни в социалните мрежи 


Facebook