ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ „РАДОСТ“

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост“ за деца от 3 до 18 години

Предоставяни услуги:

  • Логопедична терапия
  • Психологично консултиране
  • Индивидуална работа със специален педагог
  • Рехабилитация
  • Трудотерапия
  • Плувна терапия
  • Хипотерапия
  • Групови занимания за социализация и сензорна стимулация
  • Консултиране на семейства на деца със специални образователни потребности

Екипът на ЦСРИ на деца със СОП „Радост” включва: психолог, специален педагог, логопед, трудотерапевт, рехабилитатор, треньор по плуване, хипотерапевт, социален работник, директор.

FB https://www.facebook.com/FondaciaRadostZaNashiteDeca

Намерете ни в социалните мрежи