Проекти

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020; Проект BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ май 2018г. до декември 2019г.

Сума: 195 782. 37 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020; Проект BG05M9PO001-2.005-0149-C01 „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (Профил) октомври 2017г. до декември 2018г.

„Управление на център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални образователни потребности” – Варна – септември 2008 г.  до сега държавно делегирана дейност  

 Устойчивост: Дейността на ЦСРИ на деца със СОП е дългосрочна. Резултатите от ползването на социалната услуга водят до трайни и сигурни промени в нагласите, познанията и уменията както на децата, така и на техните родители. Особено важен и показателен за предлаганите в Центъра услуги е фактът, че консултирането на семействата от специалистите променя техните възгледи и им посочва какво е важно за водене на пълноценен живот на техните деца, как да подобрят интегрирането на детето. Знаейки тези най-важни неща, родителят става реален потребител за дълъг период от време – не само на настоящия Център, а и на други социални услуги. Повишаване на културата на родителите е предпоставка за повишаване на качеството на интеграция на децата и качеството на предлаганата социална услуга.

Сума: 973 607,24 лв.

Младежка доброволческа служба – 2013 г., 2014г. и 2015г.
Устойчивост: Доброволците участват активно в групови мероприятия провеждани в ЦСРИ на деца със СОП „Радост“. Учат се на умения за общуване, вземане на решения, придобиват нови практически умения.
Сума: 954,00 лв.
Проект „АКВАТИК” /част от проект „Споделена отговорност за активно гражданство” по програма Младежта в действие / – Партньори на Община Варна – Дирекция „Младежки дейности и спорт” – април – октомври 2011г.
Устойчивост: Деца и младежи със и без СОП се обучаваха и общуваха в група, работиха в екип, спорт и игри сред природата, водна гимнастика в басейн. Научиха се да вземат решения, да общуват в група, придбиха нови умения.
Сума: 8 214 лв.

Проект „Водна терапия за деца с увреждания” – Варна, юни-октомври – 2009г.

Устойчивост: Деца със специални потребности разделени на групи провеждат водна рехабилитация с цел подобряване  на физическото си състояние. Рехабилитацията във водна среда е част от комплексното лечение на децата с увреждания. Нейното съчетание с елементи от плуването е един от  методите за въздействие  върху статико-динамичното развитие. Като част от околната среда, водата може да се прилага като средство за рехабилитация. По време на проекта се създаде благоприятна среда за развитие на двигателни умения и навици на децата. Температурният фактор на водата подпомага усета за сетивност, закалява организма и рефлекторно засилва имунитета. Подемната сила подпомага олекотяването на тялото във водата, чрез което се създава възможност за извършването на по-голям спектър от упражнения, което е особено полезно при деца с двигателни увреди /Детска церебрална парализа и други/. Плътността на водата въздейства двустранно: облекчаващо и подпомагащо движенията за извършването на упражнения и използването като съпротивителна сила за укрепване на двигателният апарат. Тази нетипична среда на рехабилитация въздейства върху развитието на сърдечно-съдовата и дихателната система, укрепването на костно-мускулният апарат, балансирането на възбудните и задръжни процеси на нервната система. Всичко това прави плуването изключително подходящ спорт, за децата с физически и интелектуални затруднения. 

Сума: 5487,50 лв.

Проект „Водна терапия за деца с увреждания” – Варна, юни-октомври – 2008г.

Устойчивост: Деца със специални потребности разделени на групи провеждат водна рехабилитация с цел подобряване  на физическото си състояние. Рехабилитацията във водна среда е част от комплексното лечение на децата с увреждания. Нейното съчетание с елементи от плуването е един от  методите за въздействие  върху статико-динамичното развитие. Като част от околната среда, водата може да се прилага като средство за рехабилитация. По време на проекта се създаде благоприятна среда за развитие на двигателни умения и навици на децата. Температурният фактор на водата подпомага усета за сетивност, закалява организма и рефлекторно засилва имунитета. Подемната сила подпомага олекотяването на тялото във водата, чрез което се създава възможност за извършването на по-голям спектър от упражнения, което е особено полезно при деца с двигателни увреди /Детска церебрална парализа и други/. Плътността на водата въздейства двустранно: облекчаващо и подпомагащо движенията за извършването на упражнения и използването като съпротивителна сила за укрепване на двигателният апарат. Тази нетипична среда на рехабилитация въздейства върху развитието на сърдечно-съдовата и дихателната система, укрепването на костно-мускулният апарат, балансирането на възбудните и задръжни процеси на нервната система. Всичко това прави плуването изключително подходящ спорт, за децата с физически и интелектуални затруднения. 

Сума: 4946,73 лв.

Проект „Заедно можем“ – Варна, юли-октомври – 2009г.

Устойчивост: Родители на деца със СОП се обучават да общуват и играят с детето си, да водят пълноценен живот въпреки затрудненията, които изпитват. Повишаване на родителския капацитет и родителските умения. Придобиване на нови умения и общуване в различна ситуация.

Сума: 5 485,97 лв.

Проект „Почасова грижа за деца с тежки увреждания” – Варна, юни-септември 2008 г.

Устойчивост: Родители на деца с тежки увреждания имат възможност да получат качествена социална услуга. Услугата е ориентирана към възможност родителите да оставят децата си за няколко часа, в които им се налага. През това време с децата работят логопед и педагог. Проекта дава възможност и на близките на децата да се включат активно в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, да се реализират професионално и да повишат качеството на живот на цялото семейство.

Сума: 2 909,70 лв.

Проект „Почасова грижа за деца с тежки увреждания” – Варна, юни-септември 2008 г.

Устойчивост: Родители на деца с тежки увреждания имат възможност да получат качествена социална услуга. Услугата е ориентирана към възможност родителите да оставят децата си за няколко часа, в които им се налага. През това време с децата работят логопед и педагог. Проекта дава възможност и на близките на децата да се включат активно в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, да се реализират професионално и да повишат качеството на живот на цялото семейство.

Сума: 3 000 лв.

Проект „Консултиране и обучение на педагози за работа с деца със СОП” Варна –
юни-декември 2006 г.

Устойчивост: Обучение и консултиране на педагози от масовите градини и училища на територията на Варна. Повишаване на знанията за интеграцията и интегрираното образование на деца със СОП. Екипът на Фондация „Радост за нашите деца“ партньор на педагозите от училища и детски градини.

  • Партньорство с Общински детски комплекс – Варна „Школи за деца със СОП” –
    2009 г., 2008г., 2007г.
  • Партньорство по проект на Британски съвет – Варна
    2007 г., 2006 г.
  • Проект „Център за социална и образователна подкрепа за деца със СОП“ 2006 г. – 2007 г.

Дарителска сметка:

Титуляр: Фондация „Радост за нашите деца“

Банка: Общинска банка

BGN – IBAN BG20 SOMB 9130 1022 2666 04

 

Средствата, които ни дарявате, ни помагат:

  • да осигуряваме по-качествена и ефективна терапия на децата със специални образователни потребности;
  • да разширяваме и подобряваме материалната база на Социалното ни предприятие
  • да разширяваме и подобряваме материалната база на Център за работа с деца със специални нужди;