За Вас родители

Фондация „Радост за нашите деца“ предлага консултативни услуги за деца от 3 до 18 годишна възраст. 

 Свържете се с нас ако:

* ви притеснява езиково говорното развитие на детето;

* ви притеснява поведението на детето;

* ви притеснява двигателното и физическото развитие на детето.

 Екип от специалисти /психолози, специални педагози, логопеди, рехабилитатор, трудотерапевт, хипотерапевт, треньор по плуване, социални работници и др./ работят към Фондация „Радост за нашите деца”.

 ·         Диагностика (включва диагностика в 2 сесии по 60 мин. Включваща Developmental Profile 3 “DP3” – тест на стойност – 60 лв. Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3). По желание на родителите се издава домашна програма с насоките за семейството – 40 лв.

 ·         Еднократна консултация на дете (продължителност 60/90 минути) – 50 лв. При желание на родителите се издава документ с насоките за семейството – 20 лв.

 ·         Програма „Сензорни дейности” с продължителност 40 минути с двама специалисти 50 лв. Включва сензомоторни занимания, терапевтична люлка, терапия в мултисензорна среда и други.

 ·         Консултация на родител с психолог 30 минути – 30 лв.

·         Консултация на родител с психолог 60 минути – 50 лв.

 Терапии за деца:

·         4 индивидуални сесии с 1 специалисти – 200 лв.

·         8 индивидуални сесии с 1 специалист – 300 лв.

 За повече от 1 специалист по договаряне. Ценообразуването зависи от броя посещения, терапията, която ще се осъществи и целия мултидисциплинарен подход.

 Продължителността на всяка сесия с децата може да  бъде различна от посочените и се определя от индивидуалните възможности на детето.

 Плащанията към Фондация „Радост за нашите деца” могат да бъдат направени

По банков път:

IBAN: BG20SOMB91301022266604

BIC: SOMBBG

Oснование за плащането: Терапия за детето (трите имена на детето)

***Консултацията се осъществява с предварително записан час.