Дарителска Сметка

Дарителска сметка:

Титуляр: Фондация „Радост за нашите деца“

Банка: Общинска банка

BGN – IBAN BG20 SOMB 9130 1022 2666 04

Средствата, които ни дарявате, ни помагат:

  • да осигуряваме по-качествена и ефективна терапия на децата със специални образователни потребности;
  • да разширяваме и подобряваме материалната база на Социалното ни предприятие
  • да разширяваме и подобряваме материалната база на Център за работа с деца със специални нужди;