За нас

 

 

Фондация „Радост за нашите деца” е създадена през 2004 година като неправителствена организация в обществена полза. Тя работи активно за повишаване благосъстоянието на деца със специални образователни потребности и техните семейства.

 

Основни дейности на организацията са:

 

·      Предоставяне на социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности.

 

·      Мониторинг на потребностите на децата и техните родителите.

 

·      Социални дейности: създаваме и развиваме социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция, Клуб за родителска взаимопомощ и др.

 

·      Консултиране:  консултираме  педагози от общообразователните учебни заведения, родители, доброволци и стажанти.

 

·      Провеждаме инициативи за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания

 

·      Инициираме промени в законодателството за подобряване живота на хората с увреждания

 

·      Благотворителна дейност: организираме и провеждаме благотворителни акции, обслужваме дарители като ги съветваме къде да насочат даренията си.

 

Фондация „Радост за нашите деца” е част от Национална мрежа за децата:  http://nmd.bg/

 

 

Учредители на Фондация „Радост за нашите деца” са:

 

Ваня Захариева

Веселина Стоилова

Диана Настева

Димитричка Станчева

Олга Божилова

Нарине Банкова

Светлана Дякова

 

 

Членове на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 

Веселина Стоилова

Диана Настева

Димитричка Станчева

Олга Божилова

Нарине Банкова

 

 

Членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

 

Диана Настева

Димитричка Станчева

Нарине Банкова - Председател

 

Фондация „Радост за нашите деца” е лицензирана и регистрирана по реда, предвиден в българското законодателство.

 

·      Държавна агенция за закрила на детето

·      Агенция Социално Подпомагане

·      Министерство на правосъдието