Дарители и спомоществователи

 

 

„Екострой66” ООД

„Пламена 86” ЕООД

„Хан Омуртаг” АД

„Вяра Елкомерс”

„Рока България” АД

„Експрес гаранцион”

„Акватек” ЕООД

„Глобал Геймс 2010” ЕООД

ММС IncInc EOOР”

Росица Раданова - физическо лице от Германия

"Вамос меритайм" ООД

 

НАШАТА СМЕТКА

 

Фондация „Радост за нашите деца”

Общинска Банка, АД

BIC SOMBBGSF

IBAN BG47SOMB91301022266603