Партньори

 

 

·      Община Варна

·      Общински съвет Варна

·      РИО на МОН

·      Регионална Дирекция Социално подпомагане

·      Дирекция Социално подпомагане

·      Отдела за закрила на детето

·      Ресурсен център – гр. Варна

·      Варненски училища и детски градини

·      НПО работодатели на социалните асистенти

·      Държавната агенция за закрила на детето – гр. Варна

·      НПО предоставящи социални услуги за хора с увреждания

·      Общински Детски Комплекс /ОДК/

·      Технически Университет гр. Варна – катедра „Социални и правни науки”

·      Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”

·      Dance Palace  Varna

·      Детски кът Pfohe Mall

·      „Глобал Геймс 2010”  ЕООД

·      Фондация "За по-добро психично здраве"  и др.

·      Оптима Груп БГ ООД

·      Рекламен център РЕИН

·      „КИК Консулт” ООД

·      Лечебно-възстановителен център „САНО”

·      АГППМП ”Златеви”ООД – оказване на медицинска помощ в ЦСРИ на деца със СОП

·      Психологическа подкрепа - Пламена Д. Иванова